Politica de confidentialitate

Prezenta politica de confidentialitate vizeaza datele cu caracter personal ale clientilor BIOCHEM A SRL si ale celorlalti utilizatori ai acestei pagini de internet.

Informatii generale

Conform cerintelor (GDPR) Regulamentului UE 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date, Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice si OUG 13/24.04.2012, BIOCHEM A SRL are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate mai jos, datele personale pe care ni le furnizati despre dumneavoastra, un membru al familiei dumneavoastra ori o alta persoana prin intermediul site-ului www.biochema.ro.

Prin date cu caracter personal se intelege orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila, colectate prin intermediul acestei pagini de internet.

Prezentele declaratii descriu principiile noastre generale in ceea ce priveste prelucrarea datelor personale apartinand clientilor website-ului precum si cele apartinand vizitatorilor website-ului. Vrem sa ne asiguram ca intelegeti modalitatile in care vom folosi sau nu informatiile pe care ni le incredintati. Pentru a intelege propriile dumnevoastra drepturi, va sfatuim sa cititi prezenta Politica.

Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

Daca sunteti vizitator al site-ului, BIOCHEM A SRL va prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal pe care le furnizati in mod direct in contextul utilizarii site-ului, cum ar fi datele pe care le furnizati in cadrul sectiunii de contact, in masura in care ne contactati in acest fel.

Confidentialitatea datelor minorilor
Site-ul biochema.ro nu colecteaza cu buna stiinta date personale de identificare de la persoane care nu au implinit varsta de 16 ani. Daca parintele sau tutorele legal are la cunostinta faptul ca minorul aflat in custodia sa a furnizat site-ului datele sale cu caracter personal, acesta trebuie sa informeze imediat la adresa de mail office@biochema.ro. In cazul in care descoperim ca o persoana care nu a implinit varsta de 16 ani a furnizat date cu caracter personal, prin intermediul site-ului biochema.ro, atunci vom distruge aceste informatii de pe serverele noastre imediat, cu exceptia cazului in care parintele sau tutorele isi da consimtamantul explicit pentru prelucrarea de catre site a datelor cu caracter personal ale copilului in scopurile specificate.

Scopurile si temeiurile prelucrarii

1. Daca sunteti client al site-ului, vom prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal astfel:

 • Pentru indeplinirea obligatiilor legale care incumba BIOCHEM A SRL in contextul serviciilor prestate prin intermediul site-ului, inclusiv a obligatiilor in materie fiscala, precum si in materie de arhivare.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastra pentru acest scop este necesara in baza unor obligatii legale. Furnizarea datelor dumneavoastra in acest scop este necesara. Refuzul furnizarii datelor poate avea drept consecinta imposibilitatea BIOCHEM A SRL de a respecta obligatiile legale care ii revin si deci in imposibilitatea de a va oferi serviciile prin intermediul site-ului.

 • In scopul efectuarii diverselor analize, raportari privind modul de functionare a site-ului, realizarea de profiluri de preferinte de consum, in principal, in vederea imbunatatiri experientei oferite pe site.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastra pentru acest scop are la baza interesul legitim al BIOCHEM A SRL a imbunatati permanent experienta clientilor pe site. Furnizarea datelor dumneavoastra in acest scop este voluntara. Refuzul furnizarii datelor pentru acest scop nu va avea urmari negative pentru dumneavoastra.

2. Daca sunteti vizitator al site-ului, vom prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal astfel:

 • Pentru rezolvarea plangerilor, reclamatiilor si pentru a monitoriza traficul si a imbunatati experienta dumneavoastra oferita pe site.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastra pentru acest scop are la baza interesul legitim al nostru de a asigura functionarea corecta a site-ului, precum si pentru a imbunatati permanent experienta vizitatorilor site-ului, inclusiv prin solutionarea diferitelor comentarii, intrebari sau reclamatii.

Furnizarea datelor dumneavoastra in acest scop este voluntara. Refuzul furnizarii datelor pentru acest scop nu va avea urmari negative pentru dumneavoastra.

Durata prelucrarii

Datele cu caracter personal sunt stocate in vederea prelucrarii lor pe durata necesara atingerii scopurilor de prelucrare mentionate mai sus si ulterior potrivit cerintelor din politicile noastre interne si in conformitate cu cerintele legale.

In cazul in care sunteti client, vom prelucra datele dumneavoastra pe intreaga durata a raporturilor contractuale si ulterior conform obligatiilor legale care revin in sarcina noastra (de ex., in cazul documentelor justificative financiar-contabile pentru care termenul de pastrare prevazut de lege este de 10 ani de la data incheierii exercitiului financiar in cursul caruia au fost intocmite).

In cazul in care doriti sa nu va mai fie prelucrate datele cu caracter personal sau daca doriti stergerea datelor, va puteti exercita drepturile detaliate sectiunea "drepturi".

Dezvaluirea datelor cu caracter personal

Pentru indeplinirea scopurilor de prelucrare, Biochem A poate dezvalui datele dumneavoastra catre parteneri, catre terte persoane sau entitati care sprijina BIOCHEM A SRL in desfasurarea activitatii prin intermediul site-ului (de exemplu firme de curierat, furnizori de servicii IT), ori catre autoritatile publice centrale/locale, in urmatoarele cazuri exemplificativ enumerate:

 • Pentru administrarea site-ului;

 • In situatiile in care aceasta comunicare ar fi necesara pentru atribuirea de premii sau alte facilitati persoanelor vizate, obtinute ca urmare a participarii lor la diverse campanii promotionale organizate de catre BIOCHEM A SRL prin intermediul site-ului;

 • Pentru mentinerea, personalizarea si imbunatatirea site-ului si a serviciilor derulate prin intermediul lui;

 • Pentru efectuarea analizei datelor, testarea si cercetarea, monitorizarea tendintelor de utilizare si activitate si dezvoltarea caracteristicilor de siguranta;

 • Atunci cand dezvaluirea datelor cu caracter personal este prevazuta de lege etc.

Transferul datelor cu caracter personal

Datele dumneavoastra cu caracter personal pot fi transferate pe teritoriul Romaniei catre societatile afiliate BIOCHEM A SRL sau catre diversi imputerniciti, fie catre entitati care asigura garantii de securitate corespunzatoare, drepturile dumneavoastra conform prezentei politici de confidentialitate nefiind afectate in vreun mod negativ.

Drepturile de care beneficiati

In legatura cu aceasta prelucrare de date, aveti dreptul de a solicita accesul la datele dumneavoastra cu caracter personal, rectificarea sau stergerea acestora sau restrictionarea prelucrarii, dreptul de a va opune prelucrarii in limitele si conditiile prevazute de lege, precum si dreptul la portabilitatea datelor. De asemenea, daca alegeti sa oferiti consimtamantul dumneavoastra cu privire la anumite prelucrari, aveti dreptul sa-l retrageti in orice moment. In conditiile prevazute de legislatia in materia prelucrarii datelor cu caracter personal, in calitate de persoane vizate, beneficiati de urmatoarele drepturi:

 • Dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitatile de prelucrare efectuate de catre BIOCHEM A SRL conform celor descrise in prezentul document;

 • Dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obtine confirmarea din partea BIOCHEM A SRL cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum si detalii privind activitatile de prelucrare precum modalitatea in care sunt prelucrate datele, scopul in care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;

 • Dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obtine corectarea, fara intarzieri justificate, de catre noi, a datelor cu caracter personal inexacte/nejustificate, precum si completarea datelor incomplete; Rectificarea/ completarea va fi comunicata fiecarui destinatar la care au fost transmise datele, cu exceptia cazului in care acest lucru se dovedeste imposibil sau presupune eforturi disproportionate.

 • Dreptul la stergerea datelor fara intarzieri nejustificate („dreptul de a fi uitat”), in cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele motive:

  • acestea nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
  • in cazul in care este retras consimtamantul si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
  • in cazul in care persoana vizata se opune prelucrarii si nu exista motive legitime care sa prevaleze;
  • in cazul in care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
  • in cazul in care datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale;

Datele cu caracter personal au fost colectate in legatura cu oferirea de servicii ale societatii informationale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta caruia se afla operatorul.

Este posibil ca, in urma solicitarii de stergere a datelor, BIOCHEM A SRL sa anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) si sa continue in aceste conditii prelucrarea pentru scopuri statistice;

 • Dreptul la restrictionarea prelucrarii in masura in care:

  • persoana contesta exactitatea datelor, pe o perioada care ne permite verificarea corectitudinii datelor;
  • prelucrarea este ilegala, iar persoana vizata se opune stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea utilizarii lor;
  • operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar persoana vizata i le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta; sau
  • persoana vizata s-a opus prelucrarii (altele decat cele de marketing direct), pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale operatorului prevaleaza asupra celor ale persoanei vizate.
 •  
 • Dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal intr-o modalitate structurata, folosita in mod obisnuit si intr-un format usor de citit, precum si (ii) dreptul ca aceste date sa fie transmise de catre BIOCHEM A SRL catre alt operator de date, in masura in care sunt indeplinite conditiile prevazute de lege;

 • Dreptul la opozitie – in ceea ce priveste activitatile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitari conform celor indicate mai jos;

  • in orice moment, din motive legate de situatia particulara in care se afla persoana vizata, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate in temeiul interesului legitim al BIOCHEM A SRL sau in temeiul interesului public, cu exceptia cazurilor in care BIOCHEM A SRL poate demonstra ca are motive legitime si imperioase care justifica prelucarea si care prevaleaza asupra intereselor, drepturilor si libertatilor persoanelor vizate sau ca scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta;
  • in orice moment, in mod gratuit si fara nicio justificare, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate in scop de marketing direct.
 •  
 • Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activitati de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizata sau o afecteaza in mod similar intr-o masura semnificativa;

 • Dreptul de a va adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau instantelor competente, in masura in care considerati necesar.

Definitii

 1. date cu caracter personal – orice informatii referitoare la o persoana fizica identificata sau identificabila; o persoana identificabila este acea persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in mod particular prin referire la un numar de identificare ori la unul sau la mai multi factori specifici identitatii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale;

 2. prelucrarea datelor cu caracter personal – orice operatiune sau set de operatiuni care se efectueaza asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvaluirea catre terti prin transmitere, diseminare sau in orice alt mod, alaturarea ori combinarea, blocarea, stergerea sau distrugerea;

 3. stocarea – pastrarea pe orice fel de suport a datelor cu caracter personal culese;

 4. sistem de evidenta a datelor cu caracter personal – orice structura organizata de date cu caracter personal, accesibila potrivit unor criterii determinate, indiferent daca aceasta structura este organizata in mod centralizat ori descentralizat sau este repartizata dupa criterii functionale ori geografice;

 5. operator – orice persoana fizica sau juridica, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritatile publice, institutiile si structurile teritoriale ale acestora, care stabileste scopul si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal;

 6. tert – orice persoana fizica sau juridica, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritatile publice, institutiile si structurile teritoriale ale acestora, alta decat persoana vizata, operatorul ori persoana imputernicita sau persoanele care, sub autoritatea directa a operatorului sau a persoanei imputernicite, sunt autorizate sa prelucreze date;

 7. destinatar – orice persoana fizica sau juridica, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritatile publice, institutiile si structurile teritoriale ale acestora, careia ii sunt dezvaluite date, indiferent daca este sau nu tert; autoritatile publice carora li se comunica date in cadrul unei competente speciale de ancheta nu vor fi considerate destinatari;

 8. date anonime – date care, datorita originii sau modalitatii specifice de prelucrare, nu pot fi asociate cu o persoana identificata sau identificabila;

 9. date statistice – date care au fost obtinute ca urmare a prelucrarii de catre operator a datelor cu caracter personal dar care nu pot fi folosite la identificarea unei persoane si sunt folosite exclusiv pentru scopuri statistice si/sau de informare, promovare.
   

Contact si suport privind datele dumneavoastra

Pentru orice intrebari suplimentare cu privire la modul in care datele cu caracter personal sunt prelucrate si pentru a va exercita drepturile mentionate mai sus, va rugam sa va adresati printr-o cerere scrisa, datata, semnata si transmisa catre BIOCHEM A SRL prin:

 • e-mail la: office@biochema.ro

 • posta la adresa: str. Albesti nr. 30F 115300 Curtea de Arges ROMANIA

Aceasta pagina de internet foloseste fisiere de tip cookie. Pentru mai multe informatii cu privire la modul in care se folosesc aceste fisiere, va rugam sa accesati pagina “Politica Cookies”.